Mgr. Peter Mravec

Bachelor's thesis

Vyhledávání nad korpusem matematických textů

Search over corpora of mathematical texts
Abstract:
This bachelor thesis deals with searching in corpus of mathematical texts. At first, it familiarizes us with the ways of building corpus and describes which mathematical formats can be used for this purpose. Furthermore, it describes the tools, which are used for indexing and searching. Building corpus as such is described in the next chapter. Implementing part describes final solution of tools for …viac
Abstract:
Práca sa zaoberá vyhľadávaním nad korpusom matematických textov. Najskôr nás oboznamuje ako postupovať pri budovaní korpusu a aké formáty zápisu matematiky sú vhodné pre tento účel. Ďalej popisuje nástroje, ktoré sa využívajú na indexáciu a vyhľadávanie. So samotným budovaním korpusu sa oboznamujeme v nasledujúcej časti. Implementačná časť popisuje finálne riešenie nástrojov pre vybudovanie korpusu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Práce na příbuzné téma