Anna Melnikovič

Bachelor's thesis

Tvorba nové strategické koncepce firmy Beauty Concept

Creation of a new strategic concept of the company Beauty Concept
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou a komunikační koncepcí vybrané společnosti. Cílem bakalářské práce je provedení analýzy a zhodnocení současné online marketingové komunikace podniku a poskytnutí doporučení na základě vlastního výzkumu, která by mohla vést ke zefektivnění online marketingových aktivit. Vlastní výzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření. Práce je složena ze tří hlavních …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the marketing and communication concept of a selected company. The aim of the bachelor's thesis is to analyze and evaluate the current online marketing communication of the company and provide recommendations based on its own research, which could lead to more effective online marketing activities. The research itself is carried out using a questionnaire survey. The work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
  • Vedúci: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Kamila Matysová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85790