Bc. Miroslav Kovaříček

Diplomová práce

Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově

Integrated System HVAC in Multifunction Building
Anotace:
Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řízení systému pro tvorbu celkového vnitřního mikroklimatu v budově. Hlavním cílem práce je návrh systémů techniky prostředí, jako je otopná soustava a vzduchotechnika …více
Abstract:
The aim of this work is to design an integrated system of multipurpose building, which will ensure comfort whilst using the building. The work used actual requirements on buildings design for energy efficiency, building physical parameters and control system for gen-eration the total internal microclimate inside the building. The main objective is the design of HVAC systems supplemented by KNX for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015
Zveřejnit od: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovaříček, Miroslav. Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe