Tomáš Mokroluský

Bakalářská práce

REC FEST v kontextu ostatních studentských filmových festivalů v Česku a na Slovensku

1. Theoretical Part: REC FEST in the context of other student film festivals in the Czech Republic and Slovakia 2. Practical Part: Audiovisual Work or ematic Set of Audiovisual Works, Minimal Length 12 minutes, Production
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studentským festivalem krátkých filmů REC FEST a dalšími současnými studentskými filmovými festivaly z Česka a Slovenska. Hlavní cíl je představit festivaly v rámci krátké historie, jejich konceptu, příprav, samotného průběhu a v neposlední řadě porovnání vybraných festivalů s REC FESTem. Práce je postavena na rozhovorech s organizátory jednotlivých akcí, sběru dat z tištěných …více
Abstract:
This bacherlor's thesis deals with the short film student festival REC FEST and other contemporary student festivals from the Czech Republic and Slovakia. The main aim is to present festivals within the short history, their concept, preparations, course itself duration and, not least the comparison of selected festivals with REC FEST. The work is based on the interviews with the organisers of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Bébarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mokroluský, Tomáš. REC FEST v kontextu ostatních studentských filmových festivalů v Česku a na Slovensku. Zlín, 2020. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce