Ing. Vítězslav Klejch

Master's thesis

Investice do zemí emerging markets

Investing in emerging markets
Abstract:
Tato práce se zabývá možností alokace investic do zemí emerging markets. Blíže se zaměřuje na skupinu BRIC, což je akronym označující Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. V první kapitole jsou definovány základní pojmy. Ve druhé kapitole jsou analyzovány jednotlivé země skupiny BRIC. Ve třetí kapitole se nachází vzájemná komparace zemí. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány investiční nástroje. V páté kapitole …more
Abstract:
This thesis deals with the allocation of investment opportunities in emerging markets countries. Closer focuses on a group of BRIC, an acronym denoting Brazil, Russia, India and China. The first chapter defines the basic concepts. The second chapter focuses on the individual BRIC countries. The third chapter contains mutual comparison countries. In the fourth chapter are analyzed the investment instruments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance