Ing. Vítězslav Klejch

Master's thesis

Investice do zemí emerging markets

Investing in emerging markets
Anotácia:
Tato práce se zabývá možností alokace investic do zemí emerging markets. Blíže se zaměřuje na skupinu BRIC, což je akronym označující Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. V první kapitole jsou definovány základní pojmy. Ve druhé kapitole jsou analyzovány jednotlivé země skupiny BRIC. Ve třetí kapitole se nachází vzájemná komparace zemí. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány investiční nástroje. V páté kapitole …viac
Abstract:
This thesis deals with the allocation of investment opportunities in emerging markets countries. Closer focuses on a group of BRIC, an acronym denoting Brazil, Russia, India and China. The first chapter defines the basic concepts. The second chapter focuses on the individual BRIC countries. The third chapter contains mutual comparison countries. In the fourth chapter are analyzed the investment instruments …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance

Práce na příbuzné téma