Václav DIMUN

Bakalářská práce

Werbung im 21. Jahrhundert und ihre Grenzen

Advertising in the 21st Century and its Limits
Abstract:
This bachelor thesis deals with advertising in the 21st century, which content verges on ethical or legal standards. The work is focused on the controversial ways of promoting a product with the use of eroticism, violence and fear. Furthermore, the work deals with the advertisement on tobacco and alcohol. The aim of this work is to analyze selected controversial advertisements, to determine their boundaries …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá reklamou v 21. století, jejíž obsah hraničí s etickými nebo s právními normami. Práce je zaměřena na kontroverzní způsob propagace produktu za pomocí užití erotiky, násilí a strachu. Dále se práce zabývá reklamou na tabák a alkohol. Cílem této bakalářské práce je analyzovat vybrané kontroverzní reklamy, stanovit její hranice a popsat problematiku stanovení všeobecně …více
 

Klíčová slova

reklama regulace kontroverze
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIMUN, Václav. Werbung im 21. Jahrhundert und ihre Grenzen. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.