Mgr. Edita Mazurová, Ph.D.

Disertační práce

Combined approaches for evalution of sediment toxicity - chemical analyses, in vitro assays and in vivo biotests

Combined approaches for evalution of sediment toxicity - chemical analyses, in vitro assays and in vivo biotests
Anotace:
Všeobecné zhoršení kvality ekosystému sladkých vod a jejich kontaminace jsou jedním z hlavních celosvětových problémů životního prostředí. Řada vodních ekosystémů zůstává silně znečištěna a představuje stálé riziko jako nekontrolovaný zdroj různých druhů polutantů. Tato ekotoxikologická studie přispívá k problematice hodnocením reprodukčních efektů u modelových organismů způsobených (i) syntetickými …více
Abstract:
Contamination and general degradation of freshwaters is one of the major environmental problems worldwide. Many ecosystems remain highly polluted and sediments, in particular, serve as sinks and sources of various types of contaminants. This study presents an extended description of reproduction relevant effects caused (i) by synthetic chemical substances that might be released into the aquatic environment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Doc. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Prof. Dr. Henner Hollert

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta