Bc. Barbora Eimannová

Master's thesis

Vyjádření přípustky v ruštině v porovnání se situací v češtinou

Expressing of Concession in Russian in Comparison with Situation in Czech
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce pojmenované "Vyjádření přípustky v ruštině v porovnání se situací v češtině" je prozkoumat různé způsoby, jakými lze v ruštině vyjádřit přípustkový vztah a porovnat je s možnostmi, které nabízí čeština. To vše na základě materiálů excerpovaných z ruských internetových zdrojů. Tyto materiály jsou v práci analyzovány a výsledky této analýzy jsou představeny v závěru práce …more
Abstract:
The main topic of this thesis - Expressing of Concession in Russian in Comparison with Situation in Czech - is to explore the different posibilities, how to express concession in Russian in comparison with Czech. The whole analysis is based on journalistic material from Russian Internet sources. Results of the analysis are presented in the conclusion.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta