Sylvie Švedová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Správa sociálního zabezpečení

Anotace:
Tato práce se zabývá Českou správou sociálního zabezpečení. Historií sociálního zabezpečení a organizační strukturou České správy sociálního zabezpečení. Dále pak také jednotlivými druhy pojištění jako je pojištění důchodové, nemocenské, pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistným na sociální zabezpečení.
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyze czech social security administration, it’s history and it's internal structure. Additionally analyses of insurance in case of retirement, sickness, self-employment and social security contributions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/4urqsb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným