Bc. Karel ŠKARKA

Diplomová práce

Marginální skupiny optikou českých parlamentních politických stran v letech 2013 - 2016

Marginal groups from the perspective of Czech parliamentary political parties in the years 2013 - 2016
Anotace:
V této práci jsem se zabýval marginálními skupinami z pohledu českých parlamentních stran v letech 2013 - 2016. V tomto období jsem sledoval, jak je problematika marginálních skupin diskutována a řešena a půdě Parlamentu. Cílem mé práce bylo zjistit, jak na marginální skupiny nahlíží a jaké řešení volí české parlamentní strany, respektive jejich zástupci v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České …více
Abstract:
In this thesis, I dealt with the marginal groups from the perspective of Czech parliamentary parties in the years 2013-2016. In this period, I watched how the problems of marginal groups are discussed and solved in the Parliament. The aim of my thesis was to find out how Czech parliamentary parties, especially their representatives in the Chamber of Deputies and the Senate, look upon the marginal groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKARKA, Karel. Marginální skupiny optikou českých parlamentních politických stran v letech 2013 - 2016. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/