Martina Lehká

Bakalářská práce

Typy zvířat a jejich funkce v reklamě

Types of animals and their function in advertising
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou různé typy zvířat, které se objevují v reklamě, a zabývá se také jejich funkcí v nich. Věnuje problematice využití zvířat v reklamě z morální, ale také právní stránky. Tato práce stručně popisuje historický vývoj reklamy, psychologii reklamy a také druhy reklamy podle využitého média. Zároveň se zabývá stručnou terminologií marketingu a typy marketingu využívající …více
Abstract:
The theme of this thesis are different types of animals that appear in advertising and deals with their function in them. It issues the use of animals in advertising moral, but also legal sites. This thesis briefly describes the historical development of advertising, psychology of advertising and also types of advertising media utilized. At the same time concise marketing terminology and types of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Klánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách