Ladislav ZILCHER

Diplomová práce

Obsahová analýza dokumentů a komparace přístupů upravujících inkluzivní vzdělávání v ČR a USA

Approach in inclusive education and content analysis of curriculum in the Czech Republic and the USA
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností implementace inkluzivní edukace do majoritního edukačního proudu. Práce je založena na komparativní studii složené z analýzy textu zaměřeného na metodické poradenství a strategie v oblasti inklu-zivní edukace v základním školství v USA. Teoretická část reflektuje soudobá česká speciálně-pedagogická paradigmata související s inkluzivní, potažmo integrativní pedagogikou …více
Abstract:
The diploma thesis follows up the possibility of implementation of inclusive education to the educational mainstream. The work is based on the comparative study, consisting of text analysis focused on methodological advice and strategies of inclusion in the U.S. educating system. The theoretical part reflects the contempo-rary Czech special pedagogical paradigms related to inclusive pedagogy. The output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZILCHER, Ladislav. Obsahová analýza dokumentů a komparace přístupů upravujících inkluzivní vzdělávání v ČR a USA. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta