Kateřina POLOLÁNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza bezdoplatkových zón ve městě Sokolov

Marginalization and Social exclusion in Carlsbad Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálně vyloučených lokalit, bydlením a kriminalitou ve městě Sokolov a jedním z jejich nápravných opatření zvaných bezdoplatkové zóny. Autorka popisuje historii města, stav lokalit, míru kriminality a významné vlastníky bytů v lokalitách. Snaží se zjistit, zda jsou nová opatření přínosná. A zamýšlí se nad tím, jak by se situace ve městě mohla ideálně řešit …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of socially excluded localities, housing and crime in the town of Sokolov and one of its remedial measures called the zone without additional payment for housing. The author describes the history of the town, the state of the localities, the level of crime and significant owners of the flats in the localities. It is trying to determine whether or not new measures are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLOLÁNÍKOVÁ, Kateřina. Analýza bezdoplatkových zón ve městě Sokolov. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/