Sahib Aliyev

Bakalářská práce

The Secrets of Communication

The Secrets of Communication
Anotace:
Hlavní náplní této práce je analýza marketingových komunikačních aktivit, které provozuje evropská automobilka Škoda. Zjištění v průběhu tohoto výzkumu svědčí o tom, že marketingová komunikace hraje zásadní roli pro každou společnost, aby efektivně vykonávala své obchodní aktivity prostřednictvím komunikace se všemi zainteresovanými stranami, partnery a zákazníky. V dnešních podmínkách podnikání roste …více
Abstract:
The main focus of this thesis is an analysis of the marketing communication activities run by Škoda, a European car-making corporation. The findings revealed in the course of this research testify that marketing communications play an essential role for any company to perform its business activities effectively through communication with all stakeholders, partners, and customers. In today’s conditions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication