Bc. Prathiba Kannan

Master's thesis

Marketing Strategy in International Markets

Marketing Strategy in International Markets
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro malé a střední podniky na mezinárodních trzích. Teoretická část se zabývá teorií tvorby marketingové strategie na mezinárodních trzích. V aplikační části bude navržena nová strategie pro malý a střední podnik. Práce využívá klíčová data získaná zejména z veřejně přístupných zdrojů prostřednictvím rozhovorů a sekundární data. Hodnocení společnosti …more
Abstract:
The objective of the Master's thesis is to design a Marketing Strategy for a Small and Medium - sized enterprises in International Markets. The theoretical part deals with the theory of the Marketing Strategy design in International Markets. In the application part, a new strategy for a small and medium-sized enterprise will be proposed. The thesis uses key data in particular obtained from publicly …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management