Nicole Gottwaldová

Bakalářská práce

Studium zdraví prospěšných látek v semenech Vitis vinifera L.

Study of health benefit substances of Vitis vinifera L. seeds
Anotace:
Tato bakalářská práce byla zpracována v letech 2016/2017 na Ústavu vinohradnictví a vinařství, na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Cílem práce bylo prostudovat dostupné studie prospěšných látek v semenech révy vinné. Zaměřili jsme se na obsah antioxidačních komponent. V práci byla popsána bobule a její rozdělení na slupku, dužninu a semena. Dále zde byly rozebrány jednotlivé skupiny …více
Abstract:
This bachelor thesis was processed in the years 2016/2017 at the Institute of Viticulture and Viticulture of the Faculty of Horticulture of the Mendel University in Brno. The aim of this study was to research the available studies of health beneficial substances in grapevine seeds. We focused on the content of antioxidant components. The thesis described berries and their distribution on peel, pulp …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta