Alexandra HRDINOVÁ

Bakalářská práce

Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy

The Discovery of the New World and the Transformations of Renaissance Philosophy and Science
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy v tomto kontextu. Klíčová pozornost je věnována reflexi objevení Nového světa v dílech renesančních autorů a zároveň je zohledněno uspořádání systému věd v kontextu zámořských objevů. Rovněž jsou reflektovány tři filosofické směry, které reagovaly svými filosofickými pohledy na toto historické období …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the discovery of the New World and the change of Renaissance philosophy and science in this context. The key attention is to be drawn at the reflection of the New World´s discovery in works of renaisance authors and meanwhile the structure of the science system in the context of overseas discoveries is reflected upon. As well as this, three philosophical movements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDINOVÁ, Alexandra. Objevení Nového světa a proměny renesanční filosofie a vědy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/