Bc. Radka KONCOŠOVÁ

Diplomová práce

Řízení lidských zdrojů a informační systém pro řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku

Human Resource Management and Information System to Manage Human Resources in Industrial Company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v podniku Komfi spol. s. r. o. Cílem této práce je analyzovat současnou situaci řízení lidských zdrojů a navrhnout podni-ku kroky, které mohou vést ke zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a část přílohy. První část obsahuje informace o řízení lidských zdrojů, informačním systému pro řízení lidských zdrojů a Saatyho …více
Abstract:
This theses deals with a human resource management in the company Komfi spol. s. r. o. The goal of this paper work is analysis of the present situation of human resource ma-nagement and recommendation of the measure to remedy the situation. This paper is devi-ded into theoretical part, practical part and part of supplements. The first part includes the informations about the human resource management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21765

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONCOŠOVÁ, Radka. Řízení lidských zdrojů a informační systém pro řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe