Theses 

Řízení lidských zdrojů a informační systém pro řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku – Bc. Radka KONCOŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství

Bc. Radka KONCOŠOVÁ

Diplomová práce

Řízení lidských zdrojů a informační systém pro řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku

Human Resource Management and Information System to Manage Human Resources in Industrial Company

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v podniku Komfi spol. s. r. o. Cílem této práce je analyzovat současnou situaci řízení lidských zdrojů a navrhnout podni-ku kroky, které mohou vést ke zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a část přílohy. První část obsahuje informace o řízení lidských zdrojů, informačním systému pro řízení lidských zdrojů a Saatyho metodě. Druhá část se zabývá popisem spo-lečnosti, analýzami současné situace a návrhem zlepšení. Tento návrh obsahuje hodnocení informačních systému pro řízení lidských zdrojů podle zvolených kritérií pomocí Saatyho metody, výběr vhodného sytému a jeho charakteristiku. Ve třetí části jsou uvedeny tabulky hodnocení jednotlivých oblastí z pohledu štíhlé koncepce.

Abstract: This theses deals with a human resource management in the company Komfi spol. s. r. o. The goal of this paper work is analysis of the present situation of human resource ma-nagement and recommendation of the measure to remedy the situation. This paper is devi-ded into theoretical part, practical part and part of supplements. The first part includes the informations about the human resource management, the information system to manage human resource and the Saaty method. The second part deals with the description of the company, the analyses of the present situation and the concept of improvement. This con-cept contains the ranking of information systems to manage human resource in line with the selected criterions and trough the use of the Saaty method, the selection of a suitable system and its characteristics. The tables of the ranking of the particular departments in line with lean concept are presented in the thirth part.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, informační systém pro řízení lidských zdrojů, Saatyho metoda, kritérium, štíhlá koncepce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
  • Identifikátor: 21765

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21765 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KONCOŠOVÁ, Radka. Řízení lidských zdrojů a informační systém pro řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:08, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz