Bc. Milada Mesrlová

Diplomová práce

Vliv pracovní neschopnosti na nákladovost zaměstnavatele a příjem zaměstnance

Influence of incapacity for work on employer costs and employee income
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na pracovní neschopnost a nemocenské pojištění v podmínkách České republiky. Cílem je zhodnotit nejdůležitější změny v systému nemocenského pojištění a posoudit, jakým způsobem ovlivňují náklady zaměstnavatele a příjem zaměstnance. V úvodní části práce bude z teoretického hlediska představen systém nemocenského pojištění jako součást sociálního pojištění v ČR. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on incapacity for work and health insurance in the conditions of the Czech Republic. The aim is to evaluate the most important changes in the health insurance system and assess how they affect the employer's costs and employee income. In the introductory part of the work will be theoretically introduced the system of health insurance as part of socialn insurance in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zkfug/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné