Martin Jiruška

Bachelor's thesis

Transatlantické vztahy v obchodní oblasti: východiska, dimenze, směřování

Transatlantic relations in trading area: resources, dimension, direction
Abstract:
Transatlantické partnerství je chápáno jako vztah dvou či více zemí, popřípadě integračních seskupení, na obou březích Atlantického oceánu. Pro účely této práce jsem svůj pohled na vzájemné vztahy zúžil na vztah Evropské unie a Spojených států amerických. První kapitola se zaměřuje na východiska vzájemné spolupráce. Klade důraz na vymezení prostoru, ve kterém se vzájemný obchod uskutečňuje, na dohody …more
Abstract:
The transatlantic partnership is comprehended as a relation between two or more countries, eventually integration groupings, on the both sides of the Atlantic Ocean. For purposes of this thesis is my point of view on the mutual relations limited only to the European Union and the United States of America. First chapter is oriented on resources of mutual relations. It's aim is to define area, in which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: Eva Cihelková
  • Reader: Pavel Neumann

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21593

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.