Martin Jiruška

Bachelor's thesis

Transatlantické vztahy v obchodní oblasti: východiska, dimenze, směřování

Transatlantic relations in trading area: resources, dimension, direction
Anotácia:
Transatlantické partnerství je chápáno jako vztah dvou či více zemí, popřípadě integračních seskupení, na obou březích Atlantického oceánu. Pro účely této práce jsem svůj pohled na vzájemné vztahy zúžil na vztah Evropské unie a Spojených států amerických. První kapitola se zaměřuje na východiska vzájemné spolupráce. Klade důraz na vymezení prostoru, ve kterém se vzájemný obchod uskutečňuje, na dohody …viac
Abstract:
The transatlantic partnership is comprehended as a relation between two or more countries, eventually integration groupings, on the both sides of the Atlantic Ocean. For purposes of this thesis is my point of view on the mutual relations limited only to the European Union and the United States of America. First chapter is oriented on resources of mutual relations. It's aim is to define area, in which …viac
 

Kľúčové slová

obchod atlantismus TAFTA

Keywords

TAFTA trade atlantism
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedúci: Eva Cihelková
  • Oponent: Pavel Neumann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21593

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.