Mgr. Petra Pokorná

Diplomová práce

An Analysis of Czenglish in an Error Tagged Learner Corpus

An Analysis of Czenglish in an Error Tagged Learner Corpus
Anotace:
Tato práce a výzkum byly inspirovány slavnou knihou Dona Sparlinga English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Czenglish je příkladem toho, co studium akvizice druhého jazyka nazývá transferem nebo mezi-jazykovým vlivem a tento koncept je ústřední pro tuto práci. Kromě konceptu transferu představuje tato práce širší koncept žákovského jazyka. Zdůrazňuje význam a důležitost chyb, které …více
Abstract:
This thesis and the research were inspired by the famous book by Don Sparling English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Czenglish is an example of what the study of the second language acquisition terms as transfer or cross-linguistic influence and this concept is central to this thesis. Apart from the concept of transfer, the thesis introduces a wider concept of learner language …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta