Bc. Renata Melichová

Bakalářská práce

Vendor Managed Inventory

Vendor Managed Inventory
Anotace:
V práci je popsána moderní logistická metoda Vendor Managed Inventory (Zásoby řízené dodavatelem), respektive její principy, způsoby implementace a možná softwarová řešení. Důraz je kladen na pojmenování výhod a přínosů pro dodavatele, odběratele i celý logistický řetěz. Dále je popsán výzkum ve společnosti Explosia a.s. se zaměřením na zmapování současného způsobu plánování a realizace prodejů s ohledem …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the modern logistic method Vendor Managed Inventory (known as well as supplier managed inventory). Principles of this modern method, implementation of these method and possible ways of software solutions are described in this search. Emphasis is placed on the naming and detection of benefits for supplier, subscriber and also logistics chain. Research in company Explosia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Paták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Melichová, Renata. Vendor Managed Inventory. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická