Michaela RYJÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Subkultura techno a rizikové jevy spojené s jejími aktivitami

Techno Subculture and Risk Phenomena Associated with Its Activities
Anotace:
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku subkultur mládeže, konkrétně na problematiku techna a souvisejících aktivit. V rámci teoretických východisek se budeme zabývat vztahem kultury, alternativních kultur a subkultur v životě mládeže. Zvláštní pozornost bude věnována subkultuře vyznavačů techna a specifickým akcím realizovaným v rámci této subkultury, které jsou známé jako technoparty a souvisejícími …více
Abstract:
Bachelor thesis will be focused on the issues of youth subcultures, particularly the issues of techno and related activities. Within the theoretical background we will deal with the relationship between culture and alternative cultures and subcultures in the lives of youth. Special attention will be paid to the subculture of techno adherents and specific actions implemented within this subculture which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYJÁČKOVÁ, Michaela. Subkultura techno a rizikové jevy spojené s jejími aktivitami. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika