Mgr. Petr Dluhoš

Diplomová práce

Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance

Multiresolution feature selection for recognition in magnetic resonance brain images
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodami strojového učení pro automatické rozpoznávání a počítačovou podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch z obrazových dat. Kromě rešerše existujících přístupů je součástí práce také návrh na klasifikační algoritmus využívající multirezoluční reprezentaci obrazů ve vlnkové doméně. Tento algoritmus je implementován v prostředí MATLAB a otestován na dvou datových …více
Abstract:
This thesis deals with machine learning methods for automatic recognition and computer-aided diagnosis of neuro-psychiatric disorders based on data from neuroimaging. Existing approaches are reviewed and a new classification algorithm based on multiresolution representation of images in the wavelet domain is introduced. The algorithm is implemented in MATLAB and tested on two different image data sets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta