Ilona Šimková

Master's thesis

Hospodářská, průmyslová a národopisná výstava v Hradci Králové roku 1894

Agricultural, Industrial and Ethnographic Exhibition in Hradec Králové 1894
Anotácia:
Diplomová práce se bude zabývat Hospodářskou, průmyslovou a národopisnou výstavou, která se konala v Hradci Králové 12. 8. – 2.9. 1894. Cílem práce je popsat průběh, přípravy, které probíhaly před výstavou, její samotný průběh a dopad, který měla na obyvatelstvo Hradce Králové a okolí. Pramenem je fond Hospodářská, průmyslová a národopisná výstava – výstavní výbor 1893 – 1895, který je uložen v SOkA …viac
Abstract:
Economic, Industrial and Etnographic Exhibition, which took place in Hradec Králové in 1894, in August 12th-September 2nd, has been the main topic of his dissertation. I have utilized several resources, firstly Economic, Industrial and Etnographic Exhibition Fund – exhibition board 1893-1895-deposited in The State Regional Archives in Zámrsk, The State District Archives in Hradec Králové. Secondly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM79

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: Marie Bahenská
  • Oponent: Zdeněk Kárník, Dana Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Master programme / odbor:
Historické vědy / Historie