Bc. Jana HARTLOVÁ

Diplomová práce

Biomechanical Study of Sacral Bone Fixation Techniques

Abstract:
The thesis is focused on a unilateral transforaminal sacral fracture. An experimental study, performed on orthopaedic solid-foam pelvic models, was realised to investigate the response of the pelvic model to mechanical loading. The models were tested in the intact state, the fractured state and the fractured state after surgical stabilisation using internal fixators. A finite element model of intact …více
Abstract:
V rámci diplomové práce byla studována jednostranná transforaminální zlomenina křížové kosti a možnosti její stabilizace pomocí vnitřních fixátorů. V experimentální části studie realizované na ortopedických modelech lidské pánve bylo sledováno chování pánve při zatěžování v intaktním stavu, ve stavu po vytvoření zlomeniny a ve stavu po stabilizaci zlomeniny pomocí vybraných fixačních technik. V rámci …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Libor Lobovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARTLOVÁ, Jana. Biomechanical Study of Sacral Bone Fixation Techniques. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/