Barbora Savková

Diplomová práce

Studie proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze – Velké Chuchli

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze – Velké Chuchli. Teoretická část práce zahrnuje zařazení studie proveditelnosti do projektového řízení, její definici a strukturu. Nejobsáhlejší je část věnovaná struktuře studie proveditelnosti, kde jsou především uvedeny metody a analýzy použité v praktické části. V praktické části práce je provedena studie …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the feasibility study for the reconstruction of the racetrack in Prague – Velka Chuchle. The theoretical part of the thesis involves the inclusion of a feasibility study in project management, its definition and structure. The most extensive part is devoted to the structure of a feasibility study, which includes especially methods and analyses used in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/4vukj7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku

Práce na příbuzné téma