Lucie Vincourková

Diplomová práce

Finanční analýza a ekonomické hodnocení vybraného projektu spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů

Financial Analysis and Economic Evaluation of Selected Project Co-financed by the European Structural and Investment Funds
Anotace:
Předmětem diplomové práce je představení problematiky investičního rozhodování a sestavení modelového projektového záměru. Cílem diplomové práce je hodnocení finanční realizovatelnosti a efektivity vybraného modelového projektového záměru s názvem „Výstavba bytových jednotek v obci Brno-Královo Pole“ a to na základě zpracování finančního plánu a finanční analýzy modelového projektu. V rámci diplomové …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the introduction of the issue of investment decision-making and the compilation of a model project plan. The diploma thesis aims to evaluate the financial feasibility and effectiveness of a selected model project plan entitled "Construction of housing units in the village of Brno-Královo Pole" based on the elaboration of a financial plan and financial analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Jan Pražák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava