Bc. Filip Petrovič

Bakalářská práce

Autotuning OpenCL implementace výpočtu mapy elektrostatického potenciálu

Autotuning of the OpenCL implementation of electrostatic potential computation
Abstract:
The goal of this thesis is optimization of an algorithm for electrostatic potential maps computation by using a method called autotuning. The actual content of thesis consists of port of an existing implementation from CUDA API to OpenCL, identification and description of parameters which affect performance of the computation and adjustment of source code in order to allow automatic modification of …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá optimalizáciou algoritmu pre výpočet mapy elektrostatického potenciálu pomocou metódy nazývanej autotuning. Samotný obsah práce sa skladá z prenosu existujúcej implementácie algoritmu z rozhrania CUDA do OpenCL, ďalej identifikácie a popisu parametrov, ktoré majú vplyv na rýchlosť výpočtu a úpravy kódu tak, aby bolo možné tieto parametre automaticky meniť a nájsť tak najrýchlejšiu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma