Bc. Alena Lásková, DiS.

Diplomová práce

Účtování cenných papírů

Accounting for Securities
Anotace:
Tématem diplomové práce je účtování cenných papírů. Za cíl jsem si vytýčila vyjmenovat druhy cenných papírů, vybrané cenné papíry blíže definovat a ukázat na názorných příkladech jejich účtování. Nejprve se ve své práci věnuji cenným papírům všeobecně, dále se zmiňuji o jejich legislativní úpravě, o různých způsobech členění cenných papírů a jejich druzích. Pro zachycení cenných papírů do účetnictví …více
Abstract:
The subject of the thesis is the accounting of securities. The aim is to name the kinds of securities, to specify some chosen securities, and to give some illustrative examples of their accounting. Firstly, the thesis deals with securities in general, then it refers to their legislative regulation and also to different ways of dividing securities as well as their kinds. Keeping a record of securities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Klumparová
  • Oponent: Ing. Hana Peprná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma