Bc. Alena Lásková, DiS.

Master's thesis

Účtování cenných papírů

Accounting for Securities
Abstract:
Tématem diplomové práce je účtování cenných papírů. Za cíl jsem si vytýčila vyjmenovat druhy cenných papírů, vybrané cenné papíry blíže definovat a ukázat na názorných příkladech jejich účtování. Nejprve se ve své práci věnuji cenným papírům všeobecně, dále se zmiňuji o jejich legislativní úpravě, o různých způsobech členění cenných papírů a jejich druzích. Pro zachycení cenných papírů do účetnictví …more
Abstract:
The subject of the thesis is the accounting of securities. The aim is to name the kinds of securities, to specify some chosen securities, and to give some illustrative examples of their accounting. Firstly, the thesis deals with securities in general, then it refers to their legislative regulation and also to different ways of dividing securities as well as their kinds. Keeping a record of securities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Alena Klumparová
  • Reader: Ing. Hana Peprná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic