MUDr. Jiří PROKOP

Disertační práce

Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu

Breast stiffness measurement - modality increasing the effectiveness of secondary prevention of breast carcinoma
Anotace:
Rakovina prsu je diagnostikována pomocí sebevyšetření pacientkou (BSE), klinického vyšetření nebo paraklinických metod (ultrasonografie, mammografie (MMG), magnetická rezonance (MRI), v menší míře pak scintigrafické vyšetření nebo elastografie (EG)). Falešná negativita paraklinických metod v diagnostice rakoviny prsu představuje přetrvávající problém spojený s významnou částí nádorů prsu diagnostikovaných …více
Abstract:
Breast cancer is diagnosed by means of patient's self-examination (BSE), clinical examination or by para-clinical methods (ultrasonography, mammography (MMG), magnetic resonance imaging (MRI), in smaller scale then scintigraphical examining or elastography (EG)). False negativity of para-clinical methods in breast cancer diagnostics presents a persisting problem associated with a significant proportion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOP, Jiří. Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma