Michaela OTTOVÁ

Bakalářská práce

Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu

The effect of pH on adsorption of metal ions on carbonaceous adsorbent
Anotace:
Tato práce se zabývá adsorpcí Cu2+ a CrVI iontů ve vodném prostředí na povrchově oxidovaný hierarchicky porézní uhlíkatý materiál. Adsorpční experimenty byly prováděny v pH = 2, 5 a 12. K ovlivnění pH byl použit acetátový a Britton-Robinsonův pufr nebo roztoky NaOH a HCl. Nejprve byla měřena kinetika adsorpce a následně adsorpční izoterma. Bylo zjištěno, že pro Cu2+ adsorbované množství roste s rostoucím …více
Abstract:
This work deals with the adsorption of Cu2+ and CrVI ions on a surface oxidized hierarchically porous carbonaceous material in the aqueous mediums. The adsorption experiments were performed at pH = 2, 5 and 12. The acetate and Britton-Robinson buffer or NaOH and HCl solutions were used to influence the pH. The adsorption kinetics were measured first and then the adsorption isotherm was measured too …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OTTOVÁ, Michaela. Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.