Hong Vu Nguyen

Disertační práce

Named Entity Recognition and Text Compression

Named Entity Recognition and Text Compression
Anotace:
In recent years, social networks have become very popular. It is easy for users to share their data using online social networks. Since data on social networks is idiomatic, irregular, brief, and includes acronyms and spelling errors, dealing with such data is more challenging than that of news or formal texts. With the huge volume of posts each day, effective extraction and processing of these data …více
Abstract:
In recent years, social networks have become very popular. It is easy for users to share their data using online social networks. Since data on social networks is idiomatic, irregular, brief, and includes acronyms and spelling errors, dealing with such data is more challenging than that of news or formal texts. With the huge volume of posts each day, effective extraction and processing of these data …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2016
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: Roman Neruda, Jan Platoš, Petr Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika