Mgr. Hana Vinterová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacientů s osteoporózou

Medical rehabilitation plan and process in patients with osteoporosis
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice osteoporózy, jejím vzniku a léčbě. Obecná část definuje osteoporózu a uvádí její klasifikaci, zabývá se rizikovými faktory a epidemiologií, ozřejmuje patogenezi a klinické projevy, popisuje diagnostiku, prevenci a farmakologickou léčbu. Speciální část se zaměřuje na komplexní rehabilitaci a léčebnou tělesnou výchovu včetně doporučeným postupů. V kazuistice …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of osteoporosis, its occurrence and treatment. General section defines osteoporosis and indicates its classification, deals with risk factors and epidemiology, pathogenesis and highlights the clinical manifestations, describes the diagnosis, prevention and pharmacological treatment. A special section focuses on comprehensive medical rehabilitation and physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Simona Šrubařová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie