Bc. Martin STŘÍTESKÝ

Diplomová práce

Kondenzační parní turbína

Condensing steam turbine
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení kondenzační parní turbíny neobvyklých parametrů. Práce sestává z výpočtu tepelného cyklu, návrhu průtočné části a základních analytických výpočtů pevnostního namáhání. Při návrhu jednotlivých konstrukčních uzlů bylo také provedeno několik analýz za pomoci numerických metod. CFD analýza zkoumá tlakovou ztrátu mezi stupni parní turbíny, MKP analýza slouží k dimenzování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with design of condensing steam turbine of unusual parameters. The paper presents thermodynamic cycle calculation, flowpath design and basic stress calculations. A few analysis were performed using numerical methods to support a design of particular construction tasks. CFD analysis deals with pressure loss between steam turbine stages, FEM analysis is used to determine the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Klimko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘÍTESKÝ, Martin. Kondenzační parní turbína. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/