Hana Turková

Master's thesis

Merce Cunningham a jeho technika

Merce Cunningham and his Technique

Anotácia:
Magisterská práce přibližuje osobní život, uměleckou tvorbu a vlastní taneční techniku amerického tanečníka a choreografa Mercier Philip Cunninghama. První část se věnuje umělcovým životním mezníkům v jeho tanečním vývoji, počátkům choreografické tvorby a směřuje k založení vlastního tanečního souboru Merce Cunningham Dance Company. Součástí je chronologický přehled rozsáhlého repertoáru souboru. Druhá …viac
Abstract:
This thesis approaches the personal life, artistic creation and dance technique of American dancer and choreographer Mercier Philip Cunningham. The first part focuses on the artist?s life stages during his evolution in dance from the beginnings of his choreographic work, and seeks the origins for the establishment of his own dance company ? Merce Cunningham Dance Company. A chronological overview of …viac
 

Kľúčové slová

Cunningham Merce 1919-2009

Kľúčové slová

tanečníci

Kľúčové slová

tanec

Kľúčové slová

taneční umění

Kľúčové slová

taneční mistři

Kľúčové slová

taneční osobnosti

Kľúčové slová

život a dílo
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: Ivanka KUBICOVÁ
  • Oponent: Monika DIATTA-REBCOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna