Bc. Jakub Havelka

Diplomová práce

Marketingové inovace

Marketing innovations
Anotace:
Abstrakt Cílem práce je komparace přístupů v marketingu a marketingovém řízení. Marketingové inovace přinášejí nové cesty k zákazníkům, nové přístupy k získávání a tvorbě hodnoty pro podnik a společnost. Marketingové inovace patří ke čtyřem základním typům inovací. Jde o inovaci produktovou, která přináší nový produkt, výrobek nebo technologii, pak o inovaci procesní, která přináší nové způsoby výroby …více
Abstract:
Abstract The aim of the thesis is to compare approaches in marketing and marketing management. Marketing innovations bring new paths to customers, new approaches to the acquisition and value creation for the company and society. Marketing innovations include the four basic types of innovations. It is a product innovation that brings a new product or technology, then an innovation process that brings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Toth, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace