Bc. Dagmar MALUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravá škola, zdravá rodina, zdravé město - nejlepší prevence negativních jevů ve společnosti

Support of health of pre-school children, attitudes of educators to the project of healthy kindergarten
Anotácia:
Zdravá mateřská škola je cestou k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole. Směřuje výchovu dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován návyky, dovednostmi a odolností vůči stresům, zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem. Ve své bakalářské práci se zabývám mateřskou školou podporující zdraví …viac
Abstract:
A healthy kindergarten is a way of creating conditions for physical, mental and social welfare of the child in the course of his or her stay in the kindergarten. It directs the education of the child towards a heathy lifestyle characterized by habits, skills and resistance against stress and unhealthy influences that can lead to kindergarten supporting healt and with questions of how educators perceive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006
Identifikátor: 4057

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2006
  • Vedúci: Mgr. Jarmila Celá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALUŠKOVÁ, Dagmar. Zdravá škola, zdravá rodina, zdravé město - nejlepší prevence negativních jevů ve společnosti. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.