Bc. Lukáš Bálek, Ph.D.

Diplomová práce

Snížení exprese apurinní/apyrimidinní endonukleázy APE1 u lidských embryonálních kmenových buněk a charakterizace vlivu snížené exprese na jejich schopnost sebeobnovy a diferenciace

Lowering expression of apurinic/apyrimidinic endonuclease APE1 in human embryonic stem cells and its effect on their self renewal and differentiation potential
Anotace:
Lidské embryonální kmenové buňky by se měly, díky své schopnosti proměnit se v kterýkoliv buněčný typ, v blízké budoucnosti stát základem léčby onemocnění a poranění, kterým součaná medicína neumí čelit. Jednou z hlavních překážek, které zatím brání využití těchto buněk v tzv. buněčné terapii, je nestabilita jejich genomu. Během dlouhodobého udžování embryonálních buněk in vitro dochází k přestavbám …více
Abstract:
Human embryonic stem cells should become in the near future a basis of treatment of injuries and illnesses where the current medicine is helpless due to their ability to differentiate themselves into any cell types. One of the main obstacles for their current use in the field of cell therapy is their genome instability. During a long term in vitro cultivation of embryonic cells, restructuring of DNA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta