Bc. Jana HAVLÍČKOVÁ

Diplomová práce

Vizuální metoda učení ve výuce praktických činností žáků

Visual Method of Learning in Education of Practical Activities of Pupils
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám učením a metodami vyučování používaných v předmětu praktické činnosti, který je vyučován podle vzdělávacího programu základní škola. Konkrétněji se věnuji žákům, kteří mají diagnostikován lehký stupeň mentální retardace a jsou vzdělávání na základních školách zřízených podle školského zákona 561, odstavce 9, § 16. Žáci s lehkou mentální retardací mají často problémy …více
Abstract:
The text of the abstract. The diploma thesis deals with teaching and methods of teaching which are used in subject called Practical activities taught according to educational program Primary school. Particularly I focus on pupils whose diagnosis is mild mental retardation and they are educated at elementary schools run according to the law 561, paragraph 9, § 16. Pupils with mild mental retardation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČKOVÁ, Jana. Vizuální metoda učení ve výuce praktických činností žáků. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta