Bc. Pavel KREUZER

Diplomová práce

Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Období předreformních let

Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Pre-reform years
Anotace:
Studie zaměřená na Svaz československých spisovatelů se zabývá vývojem této organizace v období let 1956-1963. Neustálá diskuse mezi spisovateli a státní mocí je v této práci demonstrována na nejdůležitějších událostech pořádaných svazem, jejichž odkaz se promítal do situace v literární i kulturní scéně dalších let. Zohledněny jsou i různé souvislosti politického a společenského života v tehdejším …více
Abstract:
The study is focused on Svaz československých spisovatelů in 1956-1963. It deals with relation between writers and politic power in Czechoslovakia through these years. Oficial literary meetings organized by Svaz československých spisovatelů demonstrate permanent discusions about which ideological principles will be adhered in culture and literary scene. This work is framed by these events and take …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Franc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREUZER, Pavel. Svaz československých spisovatelů 1956-1963 : Období předreformních let. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická