Ondřej Eliáš

Diplomová práce

Protipovodňová opatření v katastru města Veselí nad Moravou

Flood Control in the Cadastre of the Town of Veselí nad Moravou
Anotace:
Tato diplomová práce nám podává základní informace o povodních, jejich vzniku a protipovodňové ochraně na území města Veselí nad Moravou. Součástí je i historie povodní ve Veselí nad Moravou a rozvoj techniky u jednotek požární ochrany od povodní v roce 1997. V práci je dále uveden postupný plán realizace protipovodňových opatření v závislosti na povodních v roce 1997. Cílem práce je pak posoudit tyto …více
Abstract:
This graduation theses serve basic information about flood, rise flood and flood - protection on municipal territory Veselí nad Moravou. Part of this work describes history of flood in area around Veselí nad Moravou and development technics of fire-squad. There is also explain gradual project of realization flood -protection steps, which result from last flood experience in the year of 1997. The point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Petr Michna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu