Bc. Dan Kresa

Bakalářská práce

Postoj českých parlamentních stran k Evropské obranné a bezpečnostní politice

Attitudes of Czech Parliamentary Political Parties towards the European Security and Defence Policy
Anotace:
Práce se zabývá postojem českých parlamentních stran k Společné bezpečnostní a obranné politice EU (SBOP). Mapuje názory stran na různé aspekty z této oblasti i ze širšího rámce evropské bezpečnosti jako např. prohlubování SBOP, její aktivity, ideu evropské armády, vztahy mezi SBOP a NATO. Text také porovnává názory stran na tyto aspekty. Práce podává pohled českých parlamentních stran přesahující …více
Abstract:
The thesis concerns with attitudes of Czech Parliamentary parties towards Common Security and Defence Policy of European Union (CSDP). The text conducts opinions on different aspects from the CSDP and from a wider scope of a the European security, for example opinion of Czech parliamentary parties on the deepening of the European integration in area of the CSDP, activities in this area, the idea of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia