Theses 

Postoj českých parlamentních stran k Evropské obranné a bezpečnostní politice – Bc. Dan Kresa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dan Kresa

Bakalářská práce

Postoj českých parlamentních stran k Evropské obranné a bezpečnostní politice

Attitudes of Czech Parliamentary Political Parties towards the European Security and Defence Policy

Anotace: Práce se zabývá postojem českých parlamentních stran k Společné bezpečnostní a obranné politice EU (SBOP). Mapuje názory stran na různé aspekty z této oblasti i ze širšího rámce evropské bezpečnosti jako např. prohlubování SBOP, její aktivity, ideu evropské armády, vztahy mezi SBOP a NATO. Text také porovnává názory stran na tyto aspekty. Práce podává pohled českých parlamentních stran přesahující rámec SBOP.

Abstract: The thesis concerns with attitudes of Czech Parliamentary parties towards Common Security and Defence Policy of European Union (CSDP). The text conducts opinions on different aspects from the CSDP and from a wider scope of a the European security, for example opinion of Czech parliamentary parties on the deepening of the European integration in area of the CSDP, activities in this area, the idea of the European army, relationships with NATO and V4. The thesis compares points of view on these aspects. The text submits attitudes of Czech parliamentary parties overcrossing the framework of the CSDP.

Klíčová slova: České parlamentní strany, Společná bezpečnostní a obranná politika EU (SBOP), Evropská bezpečnost, Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (SZBP), Evropská integrace, Czech parliamentary parties, The Common Security and Defence Policy of European Union (CSDP), The European security, The Common Foreign and Security Policy of European Union (CFSP), The European integration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:06, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz