Milan Bednář

Disertační práce

Fiscal Policy of the Southern EU Countries Between 2000–2019 and Government Debts Resolution Prospects

Fiskální politika zemí jižního křídla EU mezi lety 2000–2019 a možnosti řešení vládních zadlužení
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit fiskální politiku vybraných zemí jižního křídla Evropské unie (EU) mezi lety 2000–2019, poskytnout přehled možných variant řešení dluhů a zformulovat hospodářsko-politická doporučení. Práce zkoumá jedny z nejproblematičtějších zemí eurozóny, kterými jsou Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko. Zkráceně je na ně odkazováno jako na země EU4. Práce se zaměřuje na podrobnou …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the fiscal policies of selected Southern European Union (EU) countries between 2000–2019, provide an overview of possible debt resolution options, and formulate economic policy recommendations. It examines arguably the most problematic countries in the Euro Area, which are Italy, Spain, Portugal, and Greece. In short, they are referred to as the EU4 countries. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Michaela Ševčíková
  • Oponent: Marek Loužek, Ivo Strejček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81745