Mgr. Darina Hlavicová

Bakalářská práce

Výrazové prostředky nových médií a televizní reklama

The new media and tv advertisement
Anotace:
Bakalářská práce Skype vs. ICQ pojednává o tématu současné internetové komunikace. Skype jako zástupce VoIP technologie a ICQ jako představitel instant messegingu (dále jen IM). Cílem je srovnání majoritních zástupců VoIP technologie a IM pomocí kvantitativní dotazníkové metody. Práce má zjistit zda stále používáme více pro komunikaci písmo (IM) nebo náš hlas (VoIP). Analýza je z prostředí Internetu …více
Abstract:
Barchelor thesis Skype vs. ICQ deals with subject of actual Internet communication. Skype as representative of the VoIP technology and ICQ as representative of the Instant Messeging (below only IM). Main part of work is research and his post-analysis. Main aim of work is juxtaposition representative of VoIP technology and IM with help of quantitative checklist analysis. Work is used for detected if …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika